Paradise City
Foto’s van Hans Bol
met een essay van Flip Bool

Recto Verso
24 x 30 cm
144 pagina’s
Genaaid gebonden in papieren band,
inclusief uitslaanders
Naderhand is er een los nawoord
toegevoegd
Best Verzorgd boek 2011