Kerkdorp Polderdorp
Foto’s van Andrea Stultiëns
Stichting Alia
21 x 25 cm
Twee delen met ieder 96 pagina’s
Gebonden in papieromplakte band,
samengevoegd in een boekhuls
Best Verzorgd Boek 2002