Kerkdorp Polderdorp

Foto’s van Andrea Stultiëns
Stichting Alia

21 x 25 cm
Twee delen met ieder 96 pagina’s
Gebonden in papieromplakte band,
samengevoegd in een boekhuls

Best Verzorgd Boek 2002