Atlas van de Verandering expositie

Nederland herschikt

Expositie
ministerie van VROM
Kasteel Groeneveld Baarn

Fotografie: Theo Baart