Atlas van de Verandering
Nederland herschikt
Expositie
ministerie van VROM
Kasteel Groeneveld Baarn
Fotografie: Theo Baart