Algemene Voorwaarden (pdf) zoals gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag.